Lovpligtige information

Privatlivs- og databeskyttelsespolitik

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU – Databeskyttelsesforordningen.

Læs vores privatlivs- og databeskyttelsespolitik

Karakterer m.m.

Hedemølle Efterskole har 8., 9. og 10 klasse.

Skolen tilbyder årsprøver for 8. klasse, folkeskolens 9. klasseprøver og 10. klasseprøver.

Vi glæder os over, at Hedemølle Efterskoles elever generelt får rykket sig fagligt i løbet af skoleåret. Se resultater på Undervisningsministeriets hjemmeside her:

Karaktergennemsnit

Overgang til ungdomsuddannelserne

Fuldførelsesfrekvens og frafald

Indholdsplan og årsplan

Hedemølle Efterskoles indholdsplaner er tilrettelagt ud fra den vejledende læseplan for folkeskolens fag for at udruste eleverne til at gå til den prøve, der er gældende for deres klassetrin. Læs planerne her:

Indholdsplan 2023-24

Årsplan 2023-24

Inklusionstilbud og specialundervisning

Evalueringer

Det er vigtigt hele tiden at evaluere skolens arbejde, så vi fortsat kan tilbyde eleverne de bedste vilkår. Undervisningsministeriet har endvidere fastsat krav om, at alle skoler skal foretage evaluering af den samlede undervisning, selvevaluering vedrørende skolens værdigrundlag og undervisningsmiljøvurdering.

Evaluering af den samlede undervisning skal forholde sig til skolens indholdsplan. I forlængelse af evalueringen skal der udarbejdes en opfølgningsplan. Læs vores evalueringer her:

Evaluering og opfølgningsplan 2016

Evaluering og opfølgningsplan 2017

Evaluering og opfølgningsplan 2018

Evaluering og opfølgningsplan 2019

Evaluering og opfølgningsplan 2020

Evaluering og opfølgningsplan 2021

Selvevaluering knytter sig særlig til skolens værdigrundlag. Heraf skal det fremgå om skolen i praksis lever op til sit eget værdigrundlag.

På Hedemølle foregår skolens selvevaluering på et bestyrelsesmøde efter oplæg fra skolens lærere og elever. Læs vores selvevalueringer her:

Selvevaluering 2010

Selvevaluering 2012

Selvevaluering 2014

Selvevaluering 2016

Selvevaluering 2018

Selvevaluering 2020

Selvevaluering 2022

Der er også lovkrav om en undervisningsmiljøvurdering med en kortlægning og vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Denne vurdering foretages af et udvalg bestående af elever, skolens arbejdsmiljørepræsentant samt skolens leder. Læs vores undervisningsmiljøvurderinger her:

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) og handleplan 2014

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) og handleplan 2017

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) og handleplan 2020

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) og handleplan 2023

Værdigrundlag

Hedemølle Efterskoles vedtægter

Offentliggjort d. 10. 01. 2013
Vedtaget d. 28. 03. 1998.
Godkendt i Undervisningsministeriet d. 10. 11. 1998.

Hedemølle Efterskoles værdigrundlag

Værdigrundlagets synlighed

Antimobbepolitik

Sund kost

Vores sunde og nærende kost kommer fra et køkken med elitesmiley. Se Hedemølle Efterskoles smiley eller læs om vores kostpolitik her:

Elitesmiley

Kostpolitik