8., 9. og 10. klasse

På Hedemølle Efterskole kan du både tage 8., 9. eller 10. klasse. For alle klassetrin gælder, at skoleåret bygger på kristne værdier, menneskelig rummelighed, ansvar, frihed og faglig stolthed.

For alle klassetrin består skoleåret dels af skoledage med almindelig undervisning, dels af anderledes dage med et alternativt program. I løbet af skoleåret kommer du blandt andet til at opleve udlandsrejser, endagsture med studiebesøg, besøg på og fra andre efterskoler, sportsstævner, kontaktgruppeture og ikke mindst vores store musicaluge.

På Hedemølle Efterskole lægger vi vægt på høj faglighed i alle fag. Vi sigter efter, at både elever, der har svært ved et fag, og elever, der har ressourcer til ekstra udfordringer, får undervisning på det niveau, der passer dem.

Hedemølle Efterskoles indholdsplaner er tilrettelagt i forhold til den vejledende læseplan for folkeskolens fag for at udruste eleverne til at gå til den prøve, der er gældende for deres klassetrin.

Se vores indholdsplan under lovpligtige informationer.

8.-9. klasse

Vores 8. og 9. klasses elever har undervisning sammen, fordi det er givende for både sammenholdet og elevernes læring. Vi oplever også, at det har betydning for, at alle elever bliver integreret på en god måde på skolen. Vi sørger naturligvis for at variere opgaverne især i matematik og engelsk, så eleverne ikke får de samme opgaver to år i træk.

Vi ser det som vigtigt, at alle elever i 8.-9. klasse arbejder på at få et godt prøveresultat. På skolen ønsker vi at bidrage til, at eleverne når et så højt et fagligt niveau, som det er muligt. Samtidig vil vi gerne hjælpe den enkelte elev, der hvor han eller hun er og eventuelt give støtteundervisning.

10. klasse

På Hedemølle Efterskole har vi valgt at satse på et højt fagligt niveau i vores 10. klasse, så året kan afsluttes med folkeskolens 10. klasses prøve.

Vi tror, at det er vigtigt, at den enkelte elev kommer længst muligt i de forskellige fag og dermed får det bedste udgangspunkt for sin ungdomsuddannelse.

Samtidig er vi meget indstillede på, at vi i størst mulig omfang under hensyn til prøve- og pensumkrav inddrager forskellige projekter og nye undervisningsformer i det daglige.

Prøver

Hedemølle Efterskole tilbyder 8. klasses årsprøver, folkeskolens 9. klasse-prøver og 10. klasse-prøver.

Valgfag

Udover de obligatoriske fag er der mulighed for at tage en lang række valgfag lige fra foto til fodbold og fra astronomi til akrylmaling.

Se oversigt over valgfag her.

Obligatoriske fag

Der er på skolen en række fag, som er obligatoriske for alle elever. Fagene er som følger:

8.-9. klasse

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Kristendomskundskab
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Biologi
 • Geografi
 • Idræt
 • Fysik/kemi
 • Fællestime

10. klasse

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Historie
 • Kristendomskundskab
 • Fællestime
 • Tysk (Valgfag)
 • Fysik/kemi (Valgfag)