Uddannelsesvejledning

Vi ønsker at give den enkelte elev det bedst mulige grundlag for valg af ungdomsuddannelse efter efterskoleopholdet.

Derfor lægger vi stor vægt på at tilbyde vejledning, der forbereder elevernes uddannelses- og erhvervsvalg.

Både elever og forældre er altid velkomne til at kontakte skolens vejledere omkring krav og muligheder i forhold til ungdomsuddannelse.

Læs vores årsplan for vejledning.
Læs om vores uddannelsesparathedsvurdering.