Værdier

Hedemølle Efterskole er en kristen efterskole med fokus på den enkelte elevs trivsel, udvikling, modning og dygtiggørelse.

Vi ønsker at skabe tryghed, tillid og sammenhæng i hverdagen på skolen, og vi vil gerne, at den enkelte elev udvikler sig som menneske til at tage ansvar, respektere forskellighed og glæde sig over livet.

Skolen formidler synlige kristne holdninger. Vi ønsker, at den enkelte møder evangeliet om Jesus Kristus, og at bibelbrug og bibelglæde er en naturlig del af hverdagen.

Mål og mening

Vi arbejder ud fra en tanke om ”modning med mål og mening”, hvilket blandt andet er illustreret i vores logo. Logoet indeholder et møllelignende ”Ø”, som både siger noget om stedets historie som gammel vandmølle og om skolens grundlag og formål.

Symbolerne i Hedemølle Efterskoles logo er:

  • Kors: Vi ønsker at have korset i centrum
  • Møllehjul: Stedet er oprindeligt bygget som en vandmølle
  • Sigtekorn: Eleverne må lære at sigte mod et mål
  • Plustegn: Et godt efterskoleophold er et stort plus for en ung

Værdigrundlag

Hedemølle Efterskole er oprettet af Evangelisk Luthersk Missionsforening (ELM), der er en missionsforening inden for folkekirken. Vi lægger vægt på forkyndelse og kristent fællesskab.

I skolens vedtægter står, at grundlaget er en urokkelig tillid til Bibelen som Guds Ord. Undervisningen skal være i overensstemmelse med Den Danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.

Ud fra dette grundlag er det skolens formål at forkynde evangeliet for eleverne og at hjælpe dem til at leve som kristne og at give almen opdragelse og almendannende undervisning. Skolen ønsker at skabe et sundt kristent ungdomsmiljø, hvor den enkelte elev udvikles og vejledes.

Læs skolens vedtægter her.
Offentliggjort d. 10. 01. 2013
Vedtaget d. 28. 03. 1998.
Godkendt i Undervisningsministeriet d. 10. 11. 1998.

Læs Hedemølle Efterskoles værdigrundlag.

Læs om værdigrundlagets synlighed.