Drama

Hvem kan være med:

Alle!!!
Uanset forudsætning, så længe, du har lyst til at deltage.

Formål:

Vi arbejder med drama og teater som oplevelses- og udtryksform. Undervisningen består af forskellige lege og øvelser, der bygger krop og bevidsthed op til at turde stå frem foran hinanden. Vi får et tæt og godt bånd til hinanden og nyder fællesskabet sammen. Vi laver dramaevents og overraskelser for de andre!