Formål: Faget drama udvikler elevernes kreativitet og fantasi, timing og præcision, samt styrker deres selvtillid, koncentration og kropsbevidsthed. Som elev vil du opleve øget tryghed og indsigt i samarbejde – alt sammen egenskaber til brug i fremtiden.

I faget drama arbejder eleverne med at skabe, opleve og reflektere over dramatiske forløb. Eleverne arbejder med drama og teater som oplevelses- og udtryksform, og der lægges vægt på glæden og udfordringen ved at bruge kroppen og stemmen som fortæller. Drama betyder ”at handle” og det er netop det, der er formålet med faget på Hedemølle Efterskole. Vi handler og leger – og derigennem opnår vi kundskab og kendskab til de facetter som faget tilbyder.

  • Vi arbejder med dramatisk grundtræning og lærer flere tekniske discipliner.
  • Vi udvikler os personligt – både psykisk, fysisk og teknisk.
  • Vi er trygge og har det sjovt, både når vi øver, og når vi optræder.

Undervisningen skal udvikle elevernes forståelse og brug af det dramatiske udtryk som en mulighed for at indleve sig i andre mennesker, situationer og miljøer.

Hvem kan være med? Alle! Uanset forudsætning, så længe du har lyst til at deltage.

(Derudover har vi et særligt forløb for de, der skal være skuespillere i vores musical. Disse timer er IKKE det samme som drama som valgfag).

Om faget: Undervisningen består af forskellige lege og øvelser, der bygger krop og bevidsthed op til at turde stå frem for hinanden på holdet. Engang imellem fremfører vi også foran et publikum. Det bliver nødvendigt at lære disciplin, men vi skal også have det sjovt og kunne grine af os selv.

Drama er et alsidigt fag, hvor vi bruger mange forskellige sider af os selv. På Hedemølle Efterskole er drama et fag, hvor vi arbejder med at opbygge en fortrolighed med de virkemidler som teater og drama kan bidrage med. Vi arbejder bl.a. med forskellige skuespils teknikker og at opbygge en bevidsthed om, hvordan vi fremstår. Samtidig kommer vi også tæt på hinanden og søger at skabe en enorm fortrolighed med hinanden – vi er trygge og vi stoler på hinanden!!!

Når undervisning virkelig lykkes, opdager man slet ikke, at det er undervisning.

Vi arbejder seriøst og målrettet med forskellige teknikker og genrer. Vi arbejder med alle de elementer, der indgår i en teaterproduktion – som f.eks.: improvisation, teatersport, mimik og fysisk fremtoning, karakterarbejde, replik- og stemmetræning, monologer, scenografi, kostumer m.v. Vi beskæftiger os også med bibliodrama (dramatisering over fortællinger fra bibelen) og visualisering af musik/musiktekster.

Vi har desuden opbygget en tradition for også at lave små produktioner – det være sig både performanceteater og små skuespil, komediespil, monologarbejde, improvisationsteater m.v. Noget er egenproduktioner af eleverne på holdet, andet materiale er skrevet af underviseren og andet igen er eksisterende færdigskrevet materiale.

Vi arbejder ”fra idé til forestilling”, hvor eleverne i fællesskab selv bygger en forestilling op(fx vores gyserarrangement). Dette kræver selvstændig deltagelse – at tage ansvar og turde investere sig selv i processen. Arbejdet er i perioder meget intenst og krævende. Vi arbejder tæt på hinanden og kommer ud over egne grænser og oplever et stærkt og godt fællesskab, som bærer og præger os i faget.

Ja, individuelt er drama en god ting, men nu er Hedemølle jo en efterskole, og hvis drama er godt for hver enkelt, er det i den grad godt for fællesskabet!

Hvorfor er dette valgfag det bedste på Hedemølle?

Det er det, fordi vi i drama er nødt til at have blik for hinanden. I drama er det vigtigt at være tryg – og tryghed skaber et stærkt og godt sammenhold. Og vi har et fantastisk sammenhold på holdet. Vi ved at ”det, der sker til drama bliver til drama” og derfor tør vi også give den gas. Vi passer på hinanden og vi kan grine med hinanden.

Drama er det bedste valgfag fordi vi har det sjovt – der skal være plads til fis og ballade i tæt ledsagelse af refleksion og seriøsitet. Og de sider kan sagtens gå hånd i hånd!

 

Andet/ Bonusinfo: Nogle vælger drama, fordi de gerne vil blive bedre til mundtlig fremstilling og kommunikation. – De vil f.eks. lære at stille sig op foran en gruppe mennesker uden at ryste i stemmen,  andre vælger faget, fordi det giver mulighed for at blive bedre til projektarbejde, samarbejde, planlægning og koordination. Flere af de tidligere elever melder tilbage, at de har kunnet bruge dramaundervisningen til at opnå mere sikkerhed i at stå foran en forsamling.

I forhold til at gå til eksamen opnår flere af eleverne en tryghed ved sig selv, og de kan bruge denne i forbindelse med eksamen.

Citat / Sagt om undervisningen:

Det giver et vildt kick, når man står foran flere hundrede mennesker til skolemusical, og fremfører et kæmpestort projekt, som man virkelig har knoklet for.