Biologi og kristen etik

Hvem kan være med:

Alle, der har interesse for biologi og etik. 

Formål:

At eleverne får viden om biologiske emner og lærer at diskutere disse ud fra et etisk perspektiv og tage personlig stilling indenfor forskellige aktuelle sager.