Formål: Faget giver eleverne viden om biologiske emner og lærer dem at diskutere disse, ud fra et etisk perspektiv, og tage personlig stilling indenfor forskellige aktuelle sager.

Hvem kan være med? Alle, der har interesse for biologi og etik.

Om faget: Det er vigtigt at kunne tage stilling, selv til svære emner, både i ungdomsuddannelsen og i samfundet generelt. I valgfaget Biologi og kristen etik prøver vi argumenter af og øver os i at lytte og formulere os i en debat.

Gensplejsning, kloning, racehygiejne, alternativ behandling, organdonation, passiv og aktiv dødshjælp, dødskriterier osv. Viden om disse emner og stillingstagen dertil er relevant for alle, ikke mindst for et kristent menneske.

Undervisningen vil forberede dig til et liv, hvor du kan argumentere og diskutere svære emner. Vi vil blandt andet stille spørgsmål som:

  • Hvad menes der med… ?
  • Hvilken betydning har det?
  • Har jeg et ansvar?
  • Kan jeg som kristen gå ind for… ?