Top-matematik

Formål: Faget giver eleverne indblik i og forståelse for matematik og fagets anvendelighed i virkelligheden.

Hvem kan være med: Faget er først og fremmest et tilbud til elever i 10. klasse, som har lyst til at lære mere samt lidt andet end det, der opgives til 10. klasses prøve.

Om faget: Gennem teori, opgaver og projekter vil vi arbejde os frem til et udvidet kendskab indenfor: geometri i 2- og 3D, algebra, funktioner, grafer, integral- og differentialregning, og så er der hver gang en finurlig opgave, der sætter logikken og ny-tænkningen på prøve.

Citat / sagt om undervisningen:

Top-mat. Har givet mig en fantastisk god hjælp til matematikken i gymnasiet