Formål: Der er tre formål med træsløjd på Hedemølle Efterskole.

  • Det første formål er at arbejde procesorienteret fra den gode ide til det færdige produkt.
  • Det andet formål er at dygtiggøre de arbejdsteknikker, der er nødvendige for at opnå et tilfredsstillende resultat.
  • Det sidste formål er at opleve glæden og stoltheden ved selv at have gennemført hele processen fra ide til produkt.

Hvem kan være med: Træsløjd er både for drenge og piger, som har lysten til at skabe produkter med udgangspunkt i træ.

Om faget: Vælger du træsløjd, så har du fra første time selv stor indflydelse på, hvad du gerne vil arbejde med. Der er ingen bestemte produkter eller værktøjskurser, som alle på holdet skal igennem.

Det er vigtigt, at du arbejder med et produkt, som du har lyst til – og der er gode muligheder for at kombinere træprodukterne i dette fag med de andre kreative valgfag, som metalsløjd, genbrugsguld og glaskunst.

Faciliteter: Vi har et godt sløjdlokale, hvor der er plads til 14-15 elever ad gangen. Sløjdlokalet er udstyret med både traditionelt sløjdhåndværktøj, men også nyere el-værktøj til moderne sløjdaktiviteter. Dermed er der god mulighed for både at kunne lære gammeldags samleteknikker, som tapning eller skjulte samlinger med lim og dyvler, men også mulighed for en hurtigere samleteknik via eldrevet værktøj. Vi har også en drejebænk, som bliver brugt flittigt.

Endeligt har lokalet nogle større maskiner, som rundsav, kapgeringssav og tykkelseshøvl. Flere af disse maskiner må dog kun anvendes af skolens personale, men bliver brugt i sløjdtimerne.

Citat / sagt om undervisningen:

Det er mega nice, at stå med et færdigt produkt, som man virkelig har brugt en god gang finish på!