Formål: Faget lærer eleverne at kunne stille nogle svære men også spændende spørgsmål. Man lærer desuden at diskutere de svære spørgsmål og forholde sig til de mulige svar.

Hvem kan være med: Alle.

Om faget: I en uoverskuelig verden, med stadig mere frihed og større indflydelse for den enkelte, stilles der krav om, at vi kan vælge og tage ansvar for vort eget liv. Det skal dog først og fremmest være sjovt at have filosofi – derfor drukner vi ikke hinanden i tungt læsestof. Vi læser derfor lidt og undrer os meget.

Ordet ’filosofi’ betyder ’kærlighed til viden’. Her på skolen betyder filosofi også ’glæden ved at undre sig’. Hvem er du? Hvor kommer verden fra? Har du nogensinde undret dig over, at verden og netop du er til? Hvis man havde en opskrift på, hvordan man skulle leve livet, ville det hele være meget nemmere. Hvornår er man et godt menneske? Hvad er ’rigtigt’, og hvad er ’forkert’? Er det okay at gå i krig? Hvad er vigtigst at vide?.

Det er nogle af de spørgsmål, vi vil diskutere. Hvis du synes disse spørgsmål er spændende, så er filosofi et fag for dig. Derudover beskæftiger vi os lidt med nogle af de store filosoffer op igennem tiden – lige fra Sokrates over Nietzsche til Løgstrup.

I faget filosofi giver vi os tid til eftertanke, samtale og diskussion.