Statistik og info

Lovpligtig info

Privatlivs- og databeskyttelsespolitik

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU – Databeskyttelsesforordningen.
Læs mere her

Karakterer m.m.

Hedemølle Efterskole har 8., 9. og 10 klasse.
Skolen tilbyder årprøver for 8. klasse, folkeskolens 9. klasseprøver og 10. klasseprøver.
Vi glæder os over, at Hedemølles elever generelt får rykket sig fagligt i løbet af skoleåret. Se resultater via undervisningsministeriets hjemmeside

Karakterfordeling fordelt på fag, fagdisciplin, prøvekarakterer og standpunktskarakterer
Karaktergennemsnit fordelt på fag, fagdisciplin, prøvekarakterer og standpunktskarakterer
Overgang til ungdomsuddannelserne
Fuldførelsesfrekvens og frafald

Indholdsplan og årsplan

Hedemølles indholdsplaner er tilrettelagt ud fra den vejledende læseplan for folkeskolens fag for at udruste eleverne til at gå til den prøve, der er gældende for deres klassetrin.
Hedemølles indholdsplan 2019-20
Hedemølles årsplan 2019-20
Hedemølles inklusionstilbud og specialundervisning

Evalueringer

Tillæg til indholdsplan 2018-19Det er vigtigt hele tiden at evaluere skolens arbejde så vi fortsat kan tilbyde eleverne de bedste vilkår. Undervisningsministeriet har endvidere fastsat krav om, at alle skoler skal foretage evaluering af den samlede undervisning, selvevaluering vedrørende skolens værdigrundlag og undervisningsmiljøvurdering.

Evaluering af den samlede undervisning skal forholde sig til skolens indholdsplan. I forlængelse af evalueringen skal der udarbejdes en opfølgningsplan
Evaluering og opfølgningsplan 2016
Evaluering og opfølgningsplan 2017
Evaluering og opfølgningsplan 2018
Evaluering og opfølgningsplan 2019

Selvevaluering knytter sig særlig til skolens værdigrundlag.
Heraf skal det fremgå om skolen i praksis lever op til sit eget værdigrundlag.
På Hedemølle foregår skolens selvevaluering på et bestyrelsesmøde efter oplæg fra skolens lærere og elever.
Hedemølles selvevaluering 2010
Hedemølles selvevaluering 2012
Hedemølles selvevaluering 2014
Hedemølles selvevaluering 2016
Hedemølles selvevaluering 2018

Der er også lovkrav om en undervisningsmiljøvurdering med en kortlægning og vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.
Denne vurdering foretages af et udvalg bestående af elever, skolens arbejdsmiljørepræsentant samt skolens leder.
Hedemølles undervisningsmiljøvurdering (UVM) og handleplan 2014
Hedemølles undervisningsmiljøvurdering (UVM) og handleplan 2017

Værdigrundlag

Skolens vedtægter
Offentliggjort d. 10. 01. 2013
Vedtaget d. 28. 03. 1998.
Godkendt i Undervisningsministeriet d. 10. 11. 1998.

Hedemølle værdigrundlag
Værdigrundlagets synlighed

Antimobbepolitik

Sund kost

Den sunde og nærende kost kommer desuden fra et køkken med elite smiley. Se Hedemølles smiley eller læs om vores sunde kost politik.