Spørgsmål til beregningen?

Jens Dam jens.dam@hedemoelle.dk

Prisberegning

Hvad koster et år på efterskole?

Egenbetalingen er det beløb, der skal betales, når man fra skolepengene har fratrukket statsstøtten. Både egenbetaling og statsstøtte udregnes på ugebasis.

Skolepengene udgør i skoleåret 2018-19: 2.195 kr. pr. uge.

Herfra skal der fratrækkes statsstøtten.
Elevstøtten afhænger af hjemmets husstandsindkomst to år før efterskoleopholdet.

Beregn prisen: Her kan du beregne prisen på et år på Hedemølle Efterskole.

Efterskole-prisberegning

Hvis du har spørgsmål til beregningen, er du meget velkommen til at kontakte os på skolen.

På Hedemølle har vi også en elevstøttefond, der eventuelt kan hjælpe med tilskud til egenbetalingen. Kontakt gerne skolen.

NB: Der kan ikke søges SU (Statens Uddannelsesstøtte) til et efterskoleophold.