Ordensregler

Hus- og fællesskabsregler

På Hedemølle ønsker vi, at alle møder hinanden med gensidig respekt og tager hensyn til hinanden og samtidig behandler skolens rammer godt.

Vi ønsker, at alle har et sundt og godt liv

  • Al alkohol og alle narkotiske/euforiserende stoffer er forbudt
  • Det er heller ikke tilladt at ryge eller at medbringe tobak. Det gælder også e-cigaretter og snus

Drenge og piger er fælles på skolen, men ikke på værelsesgangene

  • Det er ikke tilladt at have sex

Hvis disse regler overtrædes, medfører det normalt øjeblikkelig hjemsendelse

Skolens dagsrytme er rammen for skolelivet og skal overholdes

  • Der er mødepligt til undervisning, fællesarrangementer og måltider
  • Efter kl. 17.45 skal der særlig tilladelse til for at forlade skolen
  • Fra kl. 22.30 til kl. 6.30 skal alle elever være på eget værelse

Vi arrangerer forskellige tilbud for eleverne også i weekenderne

  • Med mindre det er skoleweekend, kan en elev tage hjem eller blive på skolen i weekenderne
  • Det kræver forældres tilladelse, hvis en elev skal besøge en anden elev i en weekend

Vi lægger vægt på størst mulig sikkerhed i trafikken

  • Cykling skal foregå med cykelhjelm
  • Det mest af året skal al færdsel på landevejen foregå med refleksvest

Reglerne gælder både på skolen og på vej til/fra skole.

Ret til ændring af reglerne forbeholdes.

Skolens lærere