Onsdag d. 22/4 afholdtes Jesuscafé, som er et arrangement, der kører ca. hver anden uge. De elever som havde lyst mødtes i et klasselokale efter andagt til en aften som denne gang indbefattede et oplæg om at give og om, hvor du gerne vil være sammen med andre om Jesus efter tiden på Hedemølle. Efter oplægget var der frit til samtale og hygge omkring cafébordene med snacks og snakken gik lystigt. Både om oplægget og om trosspørgsmål helt generelt.