Forårsfest

På Hedemølle har vi 4 fester om året, og her i april var det så tid til årets forårsfest. Tre kontaktgrupper stod for at arrangere festen, og et par uger inden fik drengene at vide, hvilken pige de skulle spørge ud til festen. Og allerede til disse udspørgelser var eleverne kreative. Vinderen havde f. eks. fået alle drengene til at hjælpe sig med projektet. Temaet for festen var “Hollywood”, og før festen fik eleverne også at vide, hvilken film de skulle lave en udklædning ud fra. Og det blev faktisk til nogle imponerende kostumer, som det også kan ses på billederne.

Festen begyndte med en slags “indmarch” og billeder af alle par. Derefter blev man præsenteret for en festmiddag, hvor køkkenet virkelig forkælede festens gæster til den helt store guldmedalje. Undervejs var der også underholdning og indslag fra eleverne, og så var der selvfølgelig også tid til hygge og snak undervejs. Efter en lige så god dessert sluttede aftenen af med en fantastisk lovsangsaften. Undervejs var der her tid til, at eleverne kunne dele vidnesbyrd med hinanden, og mange benyttede sig af denne gode mulighed, så også det åndelige fællesskab på skolen blev tydeligt på sådan en aften. Efter festen sagde en af eleverne: “Det har været den bedste fest i de to år, jeg har gået her” – så hvis det passer, er det jo ikke helt ringe!