36 hours

I uge 4 begav 10. klasserne sig ud i et 36 timers projekt, der i høj grad krævede opfindsomhed og kreativitet. De skulle udtænke et produkt, som ikke var set opfundet før, og det skulle gerne udspringe fra erfaringer, de selv havde gjort sig i situationer, hvor de netop havde manglet dette produkt. Det blev til mange spændende fremlæggelser af produkter og ide’er, som dommerne senere vurderede og gav priser ud fra kategorier. En kreativ, sjov og anderledes krævende uge for eleverne.