Høj faglighed

På Hedemølle Efterskole lægger vi vægt på høj faglighed i alle fag. Det betyder også, at vi sigter efter at både elever, der har svært ved et fag – og elever, der har ressourcer til ekstra udfordringer, får undervisning på det niveau, der passer dem.

Hedemølle Efterskoles indholdsplaner er tilrettelagt i forhold til den vejledende læseplan for folkeskolens fag for at udruste eleverne til at gå til den prøve, der er gældende for deres klassetrin. Læs mere om skolens indholdsplaner under “lovpligtig info.

Prøver

Skolen tilbyder 8. kl. årsprøver, folkeskolens 9. klasseprøver og 10. klasseprøver.

Obligatoriske fag

Der er på skolen en række fag, som er obligatoriske for alle elever.

8.-9. klasse

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Kristendomskundskab
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Biologi
 • Geografi
 • Idræt
 • Fysik/kemi
 • Fællestime

 10. klasse

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Historie
 • Kristendomskundskab
 • Fællestime
 • Tysk (Valgfag)
 • Fysik/kemi (Valgfag)

Se desuden Valgfagsoversigten for overblik over de mange valgfag der tilbydes.