Hverdagene på Hedemølle Efterskole består af undervisning, men der er også rigtig mange anderledes dage med et alternativt program. Som f.eks. besøg på og af andre efterskoler, endagsture med studiebesøg, sportsaktiviteter, kontaktgruppeture og den store Musical-uge.

Selvom efterskolelivet og hverdagen på Hedemølle rummer mange alternative indslag så er de fleste dage helt almindelige skoledage med undervisning. Herunder kan du læse nærmere om undervisningen på de enkelte klassetrin.

8.-9. klasse

Vi har både 8. og 9. klasses elever. Det har været givende for både sammenholdet og elevernes læring at samlæse 8. og 9. klasse. Vi oplever, at det har betydning, at alle elever bliver integreret på en god måde på skolen. Samtidig sørger vi for at variere opgaverne især i matematik og engelsk, således at eleverne ikke bare får de samme opgaver to år i træk.
I årenes løb har vi haft rigtig mange elever i 8. klasse, som har fået stort udbytte af skoleåret.

Det er vigtigt, at alle elever i 8.-9. klasse arbejder på at få et godt prøveresultat. På Hedemølle ønsker vi at bidrage til, at eleverne når et så højt et fagligt niveau, som det er muligt. Samtidig vil vi gerne hjælpe den enkelte elev, der hvor han/hun er og eventuelt give støtteundervisning.

10. klasse
Nogle efterskoler har skiftet en almindelig 10. klasse ud med en alternativ 10. klasse.
På Hedemølle har vi valgt fortsat at satse på et højt fagligt niveau i vores 10. klasse, med henblik på at året kan afsluttes med Folkeskolens 10. klasse prøve.

Vi tror, at det er vigtigt, at den enkelte elev kommer længst mulig i de forskellige fag og dermed får det bedste udgangspunkt for deres ungdomsuddannelse.

Samtidig er vi meget indstillede på, at vi i størst mulig omfang under hensyn til prøve- og pensumkrav, inddrager forskellige projekter og nye undervisningsformer i det daglige. Læs mere om indholdsplaner under lovpligtig info.