Hedemølles historie

En kristen efterskole med historie

Siden 1500-tallet har der været vandmølle her – godt tre kilometer nord for Gudenåen ved den lille bæk – Møbækken. Selve møllehuset lå ved vinkelbygningen, hvor der i dag er elevværelser.

Mølledriften stoppede i 1963, stedet blev købt af en privat mand som en privat bolig. I årene derefter købte han omkringliggende jord og gårde og lagde det ind under stedet.

Den oprindelige hovedbygning fra 1858 opgav han at restaurere.

I 1975 byggede han i stedet en ny hovedbygning på 1030 m2.

Et par år tidligere havde han fået landevejen flyttet, så den ikke længere gik mellem bygningerne men nord om (hvor den går i dag).

I 1979 stoppede manden med at drive landbrug og satte både gårdene og Hedemølle til salg. Evangelisk luthersk Mission havde her sidst i 1970erne været på udkig efter et egnet sted til at starte efterskole, og så nu at Hedemølle var til salg. Skoleudvalget fik undervisningsinspektør Jørgen Olsen fra Undervisningsministeriet til at se på stedet, og han anbefalede det til skoleformål.

I 1979 blev Hedemølle købt og herefter ombygget, så det stod klar til det først elevhold i august 1980.

I løbet af det første skoleår blev “vinkelbygningen”, som oprindeligt havde været stald ombygget til praktiske faglokaler til keramik og sløjd. Og i de kommende år blev der bygget forskellige nye lokaler:

1983: Lille hal og sikringsrum bygges

1987: Nyt indgangsparti ved hallen med samlingslokale

1989: Nye klasseværelser og samlingssal ovenpå sikringsrum og indgang

1993/94: Ny køkken og spisesals fløj med 10 elevværelser, nyt indgangsparti til skolen og en fløj med fysik og metalsløjd/motorlærelokale

2008/09: Ny stor hal, musiklokale, undervisningslokale og varmecentral

Alt i alt fremstår skolen nu med en funktionel og inspirerende ramme for elevernes skolegang.