Elevstævne 2019

Vi glæder os til at se jer “gamle” elever igen – og håber vi får nogle hyggelige timer sammen.
Der vil være en bibetime, hygge, mulighed for sport, dejlig mad, lovsang og cafe.
Vi glæder os til et samvær med jer.
Tilmelding og betaling seneste d. 18. oktober ved at følge linket til venstre.
Programmet for fredag (2018-19) og lørdag kan ses nedenfor.

Elevstævne d. 25. oktober for 2018-19 samt nuværende elever

Fredag:
Kl. 16-17   Ankomst
Kl. 18.00   Aftensmad
Kl. 20.30   Lovsang og vidnesbyrd
Kl. 21.30   Kaffe
Kl. 23.10   Alle på eget værelse
Kl. 23.30   Godnat og ro
Kl. 00.00   Lyset slukkes
Lørdag:
Kl. 10.30   Klokken ringer

Elevstævne d. 26. oktober

Kl. 11.00   Brunch
Derefter oprydning og rengøring på værelser
Kl. 12.30   Tjek af værelser
Kl. 13.30   Bibeltime
Kl. 15.00   Kaffe
5-års (2014-15), 10-års (2009-10), 25 års (1994-95) jubilarer kan mødes i et klasselokale
Gratis kaffe for jubilarer – Husk tilmelding!
Hele dagen er gratis for 25 års jubilarer – Husk tilmelding til måltider alligevel!
Fritidsaktiviteter og hygge
Volleyturnering, fodbold m.m.
Kl. 17.00   Lille hal gøres klar til aftenarrangement
Kl. 17.30   Festmiddag
Kl. 20.00  Lovsang
Kl. 21.30  Café i spisesalen
Kl. 23.00  Natmad
Kl. 23.30  Tak for i år!