Ballast i livet

Valg af efterskole

I vore børns opvækst var det ikke et “ must “ at de skulle afslutte 9. og 10. klasse på efterskole. Men vi og vore børn var selvfølgelig præget af, at deres ældre fætre og kusiner alle havde været på efterskole.
Vi var derfor enige om, at lade det være op til hver enkelt barn at vælge efterskole ud fra i forvejen given vejledning. Kun havde vi ét krav: det skulle være en efterskole med solidt og sundt livs- og menneskesyn, som stemte overens med vores kristne værdigrundlag.
Da det imidlertid som tiden skred frem i folkeskolen hurtigt stod klart for vore to ældste børn, at der blev et øget behov om at være en del af et kristent fællesskab blev valget om Hedemølle truffet. Den havde netop det, vi søgte.

Investering og effekt

I alt otte års tæt samarbejde med Hedemølle slutter nu. Vi vil se tilbage og gøre status. Har vores investering stået mål med effekten? Undervisningsmæssigt har Hedemølle vist et højt velkvalificeret uddannelsesniveau, hvor der har været krav om ansvarlighed for egen læring, at alle yder det, de formår under hensyntagen til evner og forudsætninger – hvilket kan ses i udtalelser og tal.
Socialt og åndeligt er derimod sværere at sætte værdi på. Vi tror, det har været sundt for vore børn, at se og opleve, at der bliver sat grænser af andre voksne end deres forældre.

Rigtig god ballast

Det har modnet vore børn at være hjemmefra og at være i fællesskabet alle døgnets timer. Vi oplever, at de har fået en bredere social forståelse og en solid åndelig undervisning og vejledning, som giver en ballast til deres videre valg i livet. Der er dannet venskaber for livet, et ægteskab er det blevet til, og et lille barnebarn har set dagens lys. Det er da gaver, og valuta for pengene!

Tak for fællesskabet

At skulle lære at give slip på sine børn er en opgave, og Hedemølle er et sted, hvor man ved at børnene i trygge rammer kan få prøvet grænser af, får mulighed for at lære, delvis at stå på egne ben og træffe beslutninger under vejledning.
Vi har nydt godt af sparring, omsorg og hjælp, når vi havde brug for det. Vi har nydt at være i et fantastisk fællesskab med unge mennesker, lærere, personale ved afhentning og gode arrangementer.

Tak at I har været med til at uddanne og sætte mål i livet for det dyrebareste, vi fik!
Salme 127,1: ”Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves”.

Annette & Birger Skoven
Skals